Ráda bych vás pozvala na setkání, v němž prozkoumáme jakou roli hrají EMOCE v našem životě. Jak je cenné být vnímaví k svému tělu, pocitům a potřebám, které jsou pro nás informacemi o tom, co se s námi děje. Naučíme-li se být pozornými k sobě, budeme více schopni být pozorní k druhým. Budeme schopni více zvědavě zkoumat život, nežli jen naštvaně reagovat. Tímto setkáním bych ráda představila koncept NENÁSILNÉ KOMUNIKACE, jehož autorem je Marshall B. Rosenberg, žák Carla Rogerse. Rogers byl jedním ze zakladatelů humanistické psychologie, která byla inspirací při tvorbě programu Začít spolu.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram