Praha
15. - 16. 11. 2024

Konference 30 LET ZAČÍT SPOLU

Slavíme 30 let programu Začít spolu v ČR. Přijďte slavit s námi!
Dva dny setkávání, sdílení, inspirace

Program konference

Hlavní panel 15. 11. 2024
Workshopy 16. 11. 2024

Registrace

14:00 - 15:00

Hlavní panel

 • Zahájení - Iveta Pasáková, ředitelka Step by Step ČR, Pavlína Jiříková - předsedkyně správní rady, zástupce ISSA
 • Tvrdá data a jemný příběh Začít spolu - Jana Poche Kargerová, Věra Váňová Krejčová, Radim Šíp, Denisa Denglerová a Michal Vybíral

 • Potřebuje dnes vzdělávací systém v ČR Začít spolu?

15:00 - 16:45

Coffeebreak

16:45 - 17:15

Hlavní panel

 • A co na to děti? Děti ze ZŠ Petřiny sever
 • Video 30 let jsme spolu
17:15 - 18:15

Raut

18:15

Koncert Kláry Vytiskové

Více
20:00 - 21:00

I. blok celkem 10 workshopů
Při registraci si můžete zvolit 1 dopolední workshop z nabídky.

Zobrazit seznam workshopů
9.00–11.00

Oběd

Oběd je zajištěný v jídelně ZŠ Petřiny a je zahrnutý do ceny vstupenky.
11.00–12.30

II. blok celkem 10 workshopů
Při registraci si můžete zvolit 1 odpolední workshop z nabídky.

Zobrazit seznam workshopů
12.30–14.30

Registrace na konferenci

Neváhejte a zaregistrujte se na konferenci!
Získejte svůj lístek + dárek!

Místo konání

15. 11. 2024
14:00 – 21:00
Masarykova kolej
Thákurova 1, 160 00 Praha 6
5 minut od stanice metra A Dejvická
Parkování není zajištěno.
Na Praze 6 jsou placené parkovací zóny.
Zobrazit na mapě
16. 11. 2024
09:00 – 14:30
ZŠ Petřiny - sever
Na Okraji 43/305, Praha 6
10 minut od stanice metra A Petřiny
Parkování není zajištěno.
Na Praze 6 jsou placené parkovací zóny.
Zobrazit na mapě

Řečníci

 • Babanová Anna

  Babanová Anna

  Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK v Praze. Pracuje na základní škole Křesomyslova v Praze jako učitelka pro 1. stupeň. Kromě svého úvazku věnuje dlouhodobě svůj zájem programu Začít spolu a problematice genderově citlivého vzdělávání. Ve spolupráci s organizací Step by Step ČR se již řadu let podílí lektorsky na letních školách, seminářích, či metodických setkáváních s vyučujícími programu Začít spolu. Spolupracovala na vzniku několika pedagogických příruček, zaměřených na genderově citlivé vzdělávání, rozvoj kolegiální spolupráce a nejnověji na plánování výuky nejen do center aktivit.

  Balcarová Petra

  Balcarová Petra

  Vystudovala obor pedagogika předškolního věku na Univerzitě Hradec Králové. Působila jedenáct let na pozici ředitelky MŠ Šestajovice, kde se svým týmem zavedla program Začít spolu. Tento příběh změny ráda sdílí s dalšími pracovníky škol. Je lektorkou Step by Step ČR, v pilotním projektu Eduzměna na Kutnohorsku, jehož je Step by Step partnerem, je průvodkyní škol. Program Začít spolu rozvíjí podle Petry potenciál a kreativitu dětí, pedagogů a týmu celé školy. Do školy vnáší radost a život a nepřeberně příležitostí, možností, objevů a experimentů.

  Bartošová Jana

  Bartošová Jana

  Vystudovala obor učitelství pro mateřské školy v Ostravě. Je učitelkou a ředitelkou MŠ Čeladenská beruška a zároveň metodičku ZaS centra, které je součástí této MŠ. Věnuje se lektorování různých témat (Začít spolu, Polytechnika v MŠ, Spolupráce s rodinou, Environmentální výchova a vzdělávání v MŠ, Předčtenářská gramotnost, Portfolio dítěte atd.). S programem Začít spolu je spojená od roku 1997, a to nejprve jako rodič, jehož děti chodily do MŠ i ZŠ se ZaS. Program Začít spolu souzněl s jejím přesvědčením o přístupu k dětem i vzdělávání a přivedl ji ke změně profese. Čím déle zná a pracuje v programu Začít spolu, tím více žasne nad jeho smysluplností a nad možnostmi, jak být průvodcem dětí na jejich cestě za poznáním.

 • Bräuerová Dana

  Bräuerová Dana

  Dana Bräuerová vystudovala obor učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde také působí v mateřské škole s programem „Začít spolu“ v Sokolské ulici. V každodenní praxi se přesvědčuje o kvalitě tohoto vzdělávacího programu, který umožňuje dětem
  i dospělým objevit a rozvíjet jejich potenciál, a proto již několik let zapáleně lektoruje kurzy Step by Step ČR.

  Burešová Kamila

  Burešová Kamila

  Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Hradec Králové. Pracuje jako učitelka a metodička 1. stupně na ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově. S organizací Step by Step ČR spolupracuje na přípravě Dnů s programem Začít spolu. Věnuje se kolegiální podpoře, mentorské a lektorské činnosti s cílem zavádění programu Začít spolu na ZŠ. Pro své žáky se snaží vytvářet prostředí, které podněcuje, učí děti se ptát a dávat si věci do souvislostí. „Proč?“ je podle Kamily jednou z nejpřirozenějších otázek, která nás provází po celý život a stejně tak učení je jeho přirozenou součástí.

  Chaloupková Radka

  Chaloupková Radka

  Vystudovala učitelství pro 1. stupeň na PedF UK v Praze. Pracovala od r. 1994 jako učitelka na 1.stupni základní školy, z toho 15 let v programu Začít spolu. Od roku 2019 pracuje jako metodička vzdělávacího programu Začít spolu v organizaci Step by Step. Snaží se v dětech podporovat jejich přirozenou zvídavost, vytrvalost k hledání řešení a chuť objevovat a učit se nové věci. Záleží jí na tom, aby každé dítě mělo příležitost rozvíjet se v rámci svých možností. A daří se jí to lépe ve spolupráci s rodinami dětí a dalšími vyučujícími – jsme v tom zkrátka spolu. Tak jako si užívá čas s dětmi ve škole, umí si užít čas s rodinou, přáteli i sama se sebou.

 • Denglerová Denisa

  Denglerová Denisa

  Denisa Denglerová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Aktuálně působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde garantuje předměty z oblasti psychologie. Výzkumně se zabývá problematikou inkluze v českém školství i společnosti, alternativními vzdělávacími programy (Hejného metoda, Začít spolu), vývojem nových testových metod, dynamickou diagnostikou a odkazem díla R. Feuersteina. Je řešitelkou či spoluřešitelkou řady výzkumných projektů (GAČR, TAČR, MŠMT, apod.). Působí jako zpravodajka výzkumných projektů TAČR a redaktorka časopisu Sociální pedagogika.

  Heřmanová Barbora

  Heřmanová Barbora

  Vystudovala Pedagogickou fakultu MU v Brně, obor speciální pedagogika. Učí na I. stupni ZŠ, působí v roli speciálního pedagoga a jako součást týmu vedení v ZŠ Mozaika, o.p.s. v Rychnově nad Kněžnou. Pracuje v programu Začít spolu (učitelka, lektorka). Baví ji společně se žáky a pedagogy hledat nové možnosti pro posun a učení každého z aktérů. Je součástí volného uskupení lektorů 4K. Být lektorem a zároveň průvodcem dětí ve škole je pro ni radost – umožňuje jí to zažívat důvěru a svobodu v partnerském prostředí.

  ISSA

  ISSA

  International Step by Step Association (ISSA) se sídlem v Nizozemsku sdružuje členské organizace z Evropy a Střední Asie.

  Její vizí je vzájemná spolupráce s cílem umožnit každému dítěti dosáhnout svého potenciálu a přijmout hodnoty sociální spravedlnosti a rovnosti. Jako členská asociace vytváří mezinárodní vzdělávací komunitu a podporuje profesionály a partnery, aby mohli nabízet dětem kvalitní vzdělání od raného věku. Snaží se zvýšit povědomí o důležitosti rozvoje v raném dětství, podporuje kvalitní, spravedlivé a integrované služby pro děti, rodiny a odborníky z praxe.

  Zpětná vazba

  mezinárodní síť

 • Jiříková Pavlína

  Jiříková Pavlína

  Pavlína Jiříková pracuje celý svůj profesní život v marketingu, začínala ve finančních službách, nyní se věnuje marketingu knih v nakladatelské skupině Albatros Media. Od roku 2017 je předsedkyní správní rady Step by Step ČR. Zaměřuje se zejména na strategické plánování rozvoje naší společnosti, Step by Step zastupovala také například v projektu Eduzměna. Vedle své práce v současnosti spolupořádá workshopy pro ředitele věnující se právě strategickému plánování a pořádá komunitní akce ve vsi na Vysočině, kde trvale žije. 

  Jirotková Darina

  Jirotková Darina

  Darina Jirotková působí celý svůj profesní život v oboru didaktika matematiky na PedF UK. Je autorkou nebo spoluautorkou řady výukových a metodických materiálů, ucelené řady učebnic matematiky Hejného metodou pro 1. st. ZŠ, učebnic matematiky pro 6. a 7. ročník, nové metodiky řešení slovních úloh (Podpora integrace matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základních škol prostřednictvím řešení slovních úloh).  Byla členkou mnoha výzkumných týmů podílejících se na projektech realizovaných na Pedagogické fakultě. Je členkou oborové rady pro doktorská studia obor didaktika matematiky. V NPI je členkou tvůrčí pracovní skupiny pro revize RVP, oblast matematika.

  Jurčová Petra

  Jurčová Petra

  Vystudovala učitelství pro 1. stupeň na FPE v Plzni. Od svých pedagogických začátků pracuje na 1. ZŠ v Plzni jako učitelka a metodická vedoucí. Za velmi důležité považuje bezpečné a inspirativní prostředí ve třídě, učení v souvislostech a spolupráci. Aktivně se zajímá o robotiku a informatiku, kterou také vyučuje.

 • Kargerová Poche Jana

  Kargerová Poche Jana

  Vyučuje studenty 1. stupně na PedF UK v Praze, kde se zabývá především didaktikou 1. stupně a vedením pedagogických praxí včetně kurzu mentoringu pro fakultní učitele. Je lektorkou vzdělávacího programu Začít spolu a spoluautorkou metodického průvodce pro 1. stupeň základní školy tohoto programu. Je také autorkou publikace Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu. Prostřednictvím lektorské činnosti a skupinové reflexe WANDA poskytuje pedagogům podporu v rozvoji jejich profesních kompetencí. Zaměřuje se na implementaci vzájemné kolegiální podpory v základních i mateřských školách.

  Krčilová Dagmar

  Krčilová Dagmar

  Vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, a poté školský management na Karlově univerzitě. Jako ředitelka mateřské školy v Řestokách spojila program Začít spolu s učením venku. V souladu s principy spolku Přírodní zahrada z.s. vybudovala na zahradě mateřské školy ukázkovou přírodní venkovní učebnu, do které přenesla centra aktivit. Pracuje jako certifikovaný poradce pro přírodní zahrady a také jako lektor a metodik Step by Step ČR. Spolu s kolegyní vede metodické centrum Začít spolu.

  Kreislová Zdenka

  Kreislová Zdenka

  Zdenka Kreislová patří mezi první učitele v ČR, kteří program ZaS realizovali ve svých třídách. Svůj profesní život spojila s 1. ZŠ Plzeň, kde od roku 2000 pracovala jako učitelka Začít spolu. Byla u samého začátku Začít spolu a stala se jeho nadšenou příznivkyní a propagátorkou. Hejtman Plzeňského kraje jí udělil Ocenění za úspěšnou pedagogickou práci, získala čestný titul Čtenářka učitelka města Plzně. Je autorkou knihy Krok za krokem první třídou a působí jako lektorka a mentorka programu Začít spolu. Své zkušenosti předává také studentům v rámci jejich pedagogické praxe.

 • Krejčová Váňová Věra

  Krejčová Váňová Věra

  Věra Váňová Krejčová je lektorkou a mentorkou v oblasti podpory profesního rozvoje učitelů (zejména předškolních pedagogů a pedagogů 1. stupně), vyučující na PdF Univerzity Hradec Králové, spoluautorkou RVP PV, průvodkyní škol na jejich cestě změny, cestě ke kvalitnímu vzdělávání. Její “srdcovkou” je vzdělávací program Začít spolu, který jako jeho metodička pomáhá školám zavádět do praxe. Je předsedkyní rodičovského spolku Školamyšl, který se stal v roce 2014 zřizovatelem Základní školy ŠKOLAMYŠL a v roce 2024 Dětské skupiny ŠKOLAMYŠL v Litomyšli. Jako “statutár zřizovatele” žije příběh, v němž hlavní roli hraje komunita, společenství a aktivní participace rodičů na vzdělávání svých dětí.

  Kretková Hana

  Kretková Hana

  Vystudovala předškolní pedagogiku na Univerzitě Palackého, kde v současné době působí také jako externí vyučující. Jako ředitelka MŠ nadšeně podporuje program Začít spolu, prostřednictvím metodického centra šíří jeho principy mezi další aktéry vzdělávacího procesu. Lektorská práce je pro ni příležitostí, jak nezůstat stát na jednom místě, ale pátrat po smyslu předškolního vzdělávání, učit se od sebe navzájem, předávat své zkušenosti. "Nejkrásnější pohled je na dětskou spontánní hru – v ní je podstata přítomného žití."

  Lukavská Eva

  Lukavská Eva

  Vysokoškolská pedagožka, lektorka a mentorka.  Největší část svého profesního života věnovala přípravě studentů primární pedagogiky na FPE ZČU v Plzni. V současné době pracuje pro Učitele naživo.  Je zastánkyní výuky orientované na žáka.

 • Novotná Olga

  Novotná Olga

  Vystudovala PedF MU v Brně. Pracuje v ZŠ Brno jako učitelka, koordinátorka ŠVP, metodička programu Začít spolu a vedoucí metodického centra ZaS. Je přesvědčena o tom, že principy programu Začít spolu jsou velmi motivující nejen pro děti, pedagogy, studenty, ale i pro ostatní veřejnost. Jejím velkým cílem se stalo šíření vzdělávání a inspirací, které podporují individuální rozvoj i vzájemnou spolupráci a smysluplné učení. 

  Pasáková Iveta

  Pasáková Iveta

  Rádi bychom měnili zažitou představu o tom, co a jak se má ve školách učit. Naším cílem je prosadit do škol větší míru svobodného rozhodování na straně dítěte a na straně pedagogů posílit odvahu tvořit školu spolu s dětmi.“ Mgr. Iveta Pasáková působí jako ředitelka SbS ČR od roku 2016. Před tím pracovala v organizaci jako programová vedoucí a projektová manažerka. V předchozích letech byla redaktorkou pedagogické literatury a učebnic, učila na střední škole základy společenských věd a speciální pedagogiku, nějaký čas působila v poradně pro kariérní poradenství žáků. 

  Postema Mark

  Postema Mark

  Je kvalifikovaný trenér vzdělávací metody eduScrum a je zodpovědný za eduScrum v České republice. Pracuje na Základní škole v Trutnově jako učitel angličtiny a fyziky. Zároveň úzce spolupracuje se Začít spolu na několika různých projektech. Pochází z Nizozemska, ale od roku 2017 žije v České republice.

 • Roubová Diana

  Roubová Diana

  Vystudovala Střední pedagogickou školu v Litoměřicích, speciální pedagogiku na Technické univerzitě v Liberci a specializaci v pedagogice na UJEP v Ústí nad Labem. V roce 1996 se stala součástí vzdělávacího programu Začít spolu jako učitelka, která zavedla tento program na dvoutřídní vesnické MŠ. Následně se stala spoluzakladatelkou a ředitelkou jeslí, MŠ a ZŠ v Kadani. V současné době působí jako lektorka a metodička předškolního vzdělávání, jejíž srdcovou záležitostí je vzdělávací program Začít spolu. Ve své mentorské praxi se zaměřuje na strategické vedení škol a kolegiální podporu uvnitř pedagogických týmů. Úzce spolupracuje s organizací Step by Step ČR a vede metodické centrum Začít spolu pro podporu škol na Chomutovsku.

  Sadilová Jana

  Sadilová Jana

  Vystudovala Pedagogickou fakultu UP Olomouc obor učitelství pro 1. stupeň. Pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ Horáčkova v Praze a také jako mentorka a lektorka vzdělávacího programu Začít spolu. Ten pro ni znamená pocit bezpečí, důvěry, respektujícího přístupu, chápání světa v souvislostech. Inspiraci čerpá na zahraničních stážích, od zkušených metodiček a od svých žáků.

  Sanchez Romo Eliška

  Sanchez Romo Eliška

  Začít spolu jí provází celým životem. Už jako dítě měla to štěstí a chodila do třídy Začít spolu. Vystudovala PdF MU v Brně a ve své diplomové práci se věnovala plánování center aktivit v programu Začít spolu. Dnes pracuje na ZŠ Brno, Vejrostova, jako učitelka ve třídě Začít spolu na I. stupni a působí jako juniorní lektorka programu Začít spolu. Z vlastních zkušeností ví, jak důležitý je respekt, podpora, pozitivní klima a radost z učení ve škole, ale i v životě samotném. 

 • Schierlová Jana

  Schierlová Jana

  Pracuje jako učitelka cizích jazyků na Základní škole kpt. Jaroše v Trutnově. Zároveň působí jako metodička programu Začít spolu. Realizaci programu ZaS se věnuje také jako externí spolupracovnice Step by Step ČR na pozici projektové manažerky. Při hledání cest, jak navázat na program Začít spolu na druhém stupni ZŠ, se seznámila s metodou eduScrum, kterou realizuje ve své praxi učitelky.

  Šenkyříková Jana

  Šenkyříková Jana

  Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK. Program Začít spolu ji zaujal již za studií a pracuje v něm od roku 2000. Působí jako učitelka na 1. stupni ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 a zároveň jako lektorka a metodička kurzů Začít spolu. Nabízí kolegiální podporu v různých formách podle zájmu kolegů/yň a jejich individuálních profesních potřeb. Svůj čas věnuje i vedení pedagogických praxí studentů PedF UK. Ve škole jí největší smysl dává aktivní učení v souvislostech, využívání zkušeností žáků, spolupráce v týmu, bezpečné prostředí, kreativita a humor.


  Šíp Radim

  Šíp Radim

  Vystudoval učitelství českého jazyka a občanské výchovy. Obdržel titul Ph.D. z oboru filozofie a habilitoval se v oboru pedagogika. Posledních deset let se soustředí na pedagogický výzkum. Ve své badatelské činnosti se věnuje teoretickým a empirickým výzkumům v tématech: a) inkluze a transformace školských systémů, b) teorie poznání a její dopad na trendy v současné pedagogice, c) pragmatismus a pragmatistická epistemologie.

 • Škardová Mirka

  Škardová Mirka

  Pro organizaci Step by Step ČR pracuje jako metodička a lektorka vzdělávacího programu Začít spolu. Stála u zrodu tohoto programu v České republice a spoluzakládala jednu z prvních mateřských škol Začít spolu v Plzni. V současné době působí jako pedagogická konzultantka a členka odborného týmu v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Je autorkou publikace Plánujeme spolu a tří dětských knih pro počáteční čtení.

  Slezáková Jana

  Slezáková Jana

  Působí od roku 1998 na Katedře matematiky PedF UK a profesně se věnuje oboru didaktika matematiky. Je autorkou a spoluautorkou celé řady výukových a metodických materiálů především pro 1. stupeň ZŠ (např. je spoluautorkou metodiky Předmatematika v Hejného metodě, kde vedla celý autorský tým, a spoluautorkou úplné řady učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ, které vyšly v H-mat, o.p.s.). Také byla členkou mnoha výzkumných týmů podílejících se na projektech realizovaných na Pedagogické fakultě UK.

  Smetáčková Irena

  Smetáčková Irena

  PhDr. et. Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D., je vedoucí katedry psychologie PedF UK. Mezi její předměty zájmu spadají témata sociální psychologie, psychologie dítěte školního věku a hlavně pak problematika genderu. 

 • Smetanová Eliška

  Smetanová Eliška

  Vystudovala SPgŠ v Karlových Varech a školský management na UK v Praze. Pracuje jako ředitelka Mateřské školy Chomutov, je certifikovaná učitelka v programu Začít spolu. Od roku 2022 je zcela okouzlena programem Začít spolu, který jí dává velký smysl a vnímá ho jako ucelený balíček pro přirozené předškolní vzdělávání dětí dle principů RVP PV.

  Šubrtová Petra

  Šubrtová Petra

  Petra je učitelka 1. stupně na ZŠ Petřiny sever v Praze a několik let působí také jako lektorka vzdělávacího programu Začít spolu. Ze vztahu ke skautingu si přinesla chuť pro učení se venku, zážitkové formy výuky, kooperativní učení, hodnotové vzdělávání a výuku postavenou na budování vztahu učitel - žák.

  Toflová Natália

  Toflová Natália

  Po absolvování SPGŠ vystudovala pedagogiku předškolního věku na PedF UK v Praze. Je ředitelkou MŠ Radost ve Frýdku-Místku, která pod jejím vedením začala pracovat v programu Začít spolu. Je lektorkou různých témat (Začít spolu, Spolupráce s rodinou, Environmentální výchova a vzdělávání v MŠ, Portfolio dítěte, Hudební výchova, Pohybová výchova, Předmatematická a předčtenářská gramotnost). V programu Začít spolu je od jeho začátku v roce1994 a pomáhala s jeho zaváděním v ČR. Program Začít spolu jí vyhovuje pro svou flexibilitu směrem k dětem, rodičům i pedagogům.

 • Vallin Petra

  Vallin Petra

  Aktuálně se věnuje lektorování seminářů a workshopů, týkajících se zejména inovací ve vzdělávání, a koordinaci rozvojových projektů. Působí jako metodik a lektor CLIL. Je spoluautorkou publikace CLIL: Inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků. Na Pedagogické fakultě UK vyučuje několik kurzů pro zahraniční studenty, dále inkluzivní pedagogiku a obecnou didaktiku.  Je zapojena do pracovní skupiny MŠMT, která se věnuje implementaci reformy vzdělávání učitelů, je aktivní v Komunitě vzdělavatelů budoucích učitelů. Ve spolupráci s Učitelnicí natáčí webináře o inovativních výukových metodách.

  Vybíral Michal

  Vybíral Michal

  Michal patří mezi průkopníky programu Začít spolu v ČR. Tři roky byl učitelem v programu ZaS na základní škole, v současnosti má psychoterapeutickou praxi a je supervizorem ve školách a sociálních službách. V lektorské a konzultační práci se zaměřuje na práci s agresí a řešení konfliktů, je spoluzakladatelem a lektorem Ligy otevřených mužů. Všechny jeho tři děti prošly programem Začít spolu, se SbS ČR je tak spjatý osobně i profesně více než 25 let.

  Vybíralová Pavla

  Vybíralová Pavla

  Pavla je speciální pedagožka a absolventka psychoterapeutického, mentorského a videotrenérského výcviku. Se SbS spolupracuje díky své praxi v MŠ a ZŠ s programem Začít spolu. Nyní se zaměřuje na konzultační podporu učitelů MŠ a ZŠ, pracovníků v neziskových organizacích a terapeutickou práci s dospělými. V lektorské práci se zabývá oblastmi jako řešení konfliktů, týmová spolupráce, práce s agresí.

 • Zemanová Stieberová Kamila

  Zemanová Stieberová Kamila

  Je ředitelkou základní školy Mozaika pracující dlouhodobě s inovativními postupy ve vzdělávání (Začít spolu, slovní hodnocení, kritéria hodnocení, sebehodnocení žáků, projektová výuka, etická výchova, inkluzivní vzdělávání). Je také lektorkou a mentorkou v JOB ‒ spolku pro inovace a Step by Step ČR.

O nás

Step by Step ČR

Step by Step ČR, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která pomáhá při zavádění inovativních postupů a moderních metod pedagogické práce v prostředí mateřských a základních škol. Je jediným držitelem licence a práv na šíření a rozvoj programu Začít spolu v České republice. SbS ČR je součástí mezinárodní sítě International Step by Step Association, členem Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV), Platformy pro včasnou péči a obsahovým partnerem projektu Eduzměna.
Více
Zacit spolu logo

Program Začít spolu

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený didaktický koncept, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání pro děti od 3 do 11 let založené na konstruktivistické pedagogice a respektujícím přístupu. Vyučující Začít spolu pracují podle mezinárodních pedagogických standardů “Kompetentní učitel 21. století”.
Program je plně v souladu s požadavky RVP pro MŠ a ZŠ a splňuje požadavky pro moderní vzdělávání. Začít spolu staví na respektu k jedinečnosti každého dítěte. Začít spolu nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.
Více
issa

ISSA

International Step by Step Association se sídlem v Nizozemsku sdružuje členské organizace z Evropy a Střední Asie. Její vizí je vzájemná spolupráce s cílem umožnit každému dítěti dosáhnout svého potenciálu a přijmout hodnoty sociální spravedlnosti a rovnosti. Jako členská asociace vytváří mezinárodní vzdělávací komunitu a podporuje profesionály a partnery, aby mohli nabízet dětem kvalitní vzdělání od raného věku. Snaží se zvýšit povědomí o důležitosti rozvoje v raném dětství, podporuje kvalitní, spravedlivé a integrované služby pro děti, rodiny a odborníky z praxe.

NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram