Jak to udělat, aby učební prostředí nabízelo podněty k rozvoji každého z dětí a podporovalo jejich samostatnost? Na příkladech si ukážeme, jak strukturovat učební prostředí ve třídě MŠ/ZŠ do center aktivit, jak centra vybavit a uspořádat v nich učební pomůcky a materiály.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram