Budeme hledat možnosti, jak využít žákovské portfolio k růstovému myšlení. Na příkladech žákovských portfolií si ukážeme jak podporovat práci s portfoliem, aby se stalo součástí učení dětí a zároveň odráželo jejich jedinečnosti. Workshop se bude opírat o sdílení zkušeností s používáním žákovského portfolia na 1. stupni ZŠ.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram