V průběhu dílny si zažijeme na vlastní kůži práci v centrech aktivit. Jedno kolo bude prožitkové v roli dítěte, druhé kolo reflektivní v roli učitelské. Zkušenosti z center využijeme k analýze zadání i důkazů o našem učení, k přehodnocení a úpravám v zadání tak, aby cíle jednotlivých činností co nejlépe odpovídaly zkušenostem a potřebám účastníků a účastnic dílny. Tímto jednoduchým a srozumitelným způsobem  budeme trénovat principy responzivního vyučování, kterému velmi dobře vyhovuje právě model práce v centrech aktivit. 

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram