Budeme společně hledat, jak ve výuce a chodu školy vytvářet a zvědomovat si příležitosti vedoucí děti k demokratickým postojům.


Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram