V omezeném prostoru, který mají vyučující na 1. stupni ZŠ k dispozici, se často staví proti sobě důraz na osvojování znalostí a dovedností v jednotlivých školních předmětech a aktivity zaměřené na posilování pozitivního klimatu a vztahů ve školních třídách. Obě oblasti potřebují svůj čas a energii. Pokud kladou školy či vyučující důraz na kognitivní učení, pak péči o klima mohou považovat za „ztrátu času“. Výzkumy však ukazují, že takový způsob uvažování je mylný. Aktuální český výzkum „Příčiny školní ne/úspěšnosti na začátku 1. stupně ZŠ“ potvrzuje, že péče o klima a vztahy je nejdůležitějším ze sedmi identifikovaných výukových principů (vedle sociální podpory učení, kognitivní podpory učení, individualizace, formativního hodnocení, nehierarchizace a strukturace/pravidel). Zejména u dětí s oslabenými školními předpoklady pomáhá péče o klima zvyšovat jejich školní výkony. Workshop představí výsledky výzkumu a praktická doporučení vycházející ze sledovaných 29 tříd. Vyučující si mohou odnést inspiraci v konkrétních výukových postupech.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram