Cílem workshopu je představit výsledky výzkumu programu Začít spolu. Workshop přináší detailnější vhled do jeho fungování. V části, která se zabývá srovnáním programu s tradičními typy vzdělávání, dokládá, že žáci ze ZaS tříd/škol mají srovnatelné, v některých položkách dokonce lepší výsledky než ostatní žáci. V části, která se zabývá fungováním programu, výzkum ukazuje, jaké znalosti a dovednosti program rozvíjí, a především proč je dokáže rozvíjet. V této části bude také představen koncept emočně – kognitivní infrastruktury, jež je v rámci programu budována a jež umožňuje nabývání komplexních znalostí a utváření trvalých pozitivních postojů ke vzdělávání. To se mimo jiné odráží v úspěšném rozvíjení metakognitivních znalostí.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram