Supervize a sdílení v rámci profesních skupin se stále častěji ukazuje jako velmi efektivní forma profesního rozvoje a prevence vyhoření, a to zejména u lidí působících v pomáhajících profesích. Metoda skupinové reflexe Wanda je jednou ze supervizních technik, která je vhodná zejména pro profesní skupinu učitelů.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram