Supervizní workshop zaměříme na prozkoumávání prožitků moci a bezmoci ve vztazích s dospělými na pracovišti. Reflexi vztahů s kolegy, nadřízenými a podřízenými považujeme za zásadní pro realizaci programu ZaS, proto nabízíme prostor pro zvýšení orientace ve svých emocích a komunikačních modelech a pokusíme se rozšířit svůj repertoár jednání.


Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram