Naším společným cílem bude odpovědět si na otázky: Proč, co a  jak zařadit do triády?  Seznámíte se se strukturou individuálních konzultací a získáte inspiraci pro individuální konzultace ve svých třídách. 

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram