Je ředitelkou základní školy Mozaika pracující dlouhodobě s inovativními postupy ve vzdělávání (Začít spolu, slovní hodnocení, kritéria hodnocení, sebehodnocení žáků, projektová výuka, etická výchova, inkluzivní vzdělávání). Je také lektorkou a mentorkou v JOB ‒ spolku pro inovace a Step by Step ČR.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram