Věra Váňová Krejčová je lektorkou a mentorkou v oblasti podpory profesního rozvoje učitelů (zejména předškolních pedagogů a pedagogů 1. stupně), vyučující na PdF Univerzity Hradec Králové, spoluautorkou RVP PV, průvodkyní škol na jejich cestě změny, cestě ke kvalitnímu vzdělávání. Její “srdcovkou” je vzdělávací program Začít spolu, který jako jeho metodička pomáhá školám zavádět do praxe. Je předsedkyní rodičovského spolku Školamyšl, který se stal v roce 2014 zřizovatelem Základní školy ŠKOLAMYŠL a v roce 2024 Dětské skupiny ŠKOLAMYŠL v Litomyšli. Jako “statutár zřizovatele” žije příběh, v němž hlavní roli hraje komunita, společenství a aktivní participace rodičů na vzdělávání svých dětí.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram