Vystudoval učitelství českého jazyka a občanské výchovy. Obdržel titul Ph.D. z oboru filozofie a habilitoval se v oboru pedagogika. Posledních deset let se soustředí na pedagogický výzkum. Ve své badatelské činnosti se věnuje teoretickým a empirickým výzkumům v tématech: a) inkluze a transformace školských systémů, b) teorie poznání a její dopad na trendy v současné pedagogice, c) pragmatismus a pragmatistická epistemologie.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram