Petra je učitelka 1. stupně na ZŠ Petřiny sever v Praze a několik let působí také jako lektorka vzdělávacího programu Začít spolu. Ze vztahu ke skautingu si přinesla chuť pro učení se venku, zážitkové formy výuky, kooperativní učení, hodnotové vzdělávání a výuku postavenou na budování vztahu učitel - žák.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram