Vystudovala učitelství pro 1. stupeň na FPE v Plzni. Od svých pedagogických začátků pracuje na 1. ZŠ v Plzni jako učitelka a metodická vedoucí. Za velmi důležité považuje bezpečné a inspirativní prostředí ve třídě, učení v souvislostech a spolupráci. Aktivně se zajímá o robotiku a informatiku, kterou také vyučuje.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram