Vystudovala PedF MU v Brně. Pracuje v ZŠ Brno jako učitelka, koordinátorka ŠVP, metodička programu Začít spolu a vedoucí metodického centra ZaS. Je přesvědčena o tom, že principy programu Začít spolu jsou velmi motivující nejen pro děti, pedagogy, studenty, ale i pro ostatní veřejnost. Jejím velkým cílem se stalo šíření vzdělávání a inspirací, které podporují individuální rozvoj i vzájemnou spolupráci a smysluplné učení. 

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram