Po absolvování SPGŠ vystudovala pedagogiku předškolního věku na PedF UK v Praze. Je ředitelkou MŠ Radost ve Frýdku-Místku, která pod jejím vedením začala pracovat v programu Začít spolu. Je lektorkou různých témat (Začít spolu, Spolupráce s rodinou, Environmentální výchova a vzdělávání v MŠ, Portfolio dítěte, Hudební výchova, Pohybová výchova, Předmatematická a předčtenářská gramotnost). V programu Začít spolu je od jeho začátku v roce1994 a pomáhala s jeho zaváděním v ČR. Program Začít spolu jí vyhovuje pro svou flexibilitu směrem k dětem, rodičům i pedagogům.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram