Pavlína Jiříková pracuje celý svůj profesní život v marketingu, začínala ve finančních službách, nyní se věnuje marketingu knih v nakladatelské skupině Albatros Media. Od roku 2017 je předsedkyní správní rady Step by Step ČR. Zaměřuje se zejména na strategické plánování rozvoje naší společnosti, Step by Step zastupovala také například v projektu Eduzměna. Vedle své práce v současnosti spolupořádá workshopy pro ředitele věnující se právě strategickému plánování a pořádá komunitní akce ve vsi na Vysočině, kde trvale žije. 

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram