Působí od roku 1998 na Katedře matematiky PedF UK a profesně se věnuje oboru didaktika matematiky. Je autorkou a spoluautorkou celé řady výukových a metodických materiálů především pro 1. stupeň ZŠ (např. je spoluautorkou metodiky Předmatematika v Hejného metodě, kde vedla celý autorský tým, a spoluautorkou úplné řady učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ, které vyšly v H-mat, o.p.s.). Také byla členkou mnoha výzkumných týmů podílejících se na projektech realizovaných na Pedagogické fakultě UK.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram