Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK. Program Začít spolu ji zaujal již za studií a pracuje v něm od roku 2000. Působí jako učitelka na 1. stupni ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 a zároveň jako lektorka a metodička kurzů Začít spolu. Nabízí kolegiální podporu v různých formách podle zájmu kolegů/yň a jejich individuálních profesních potřeb. Svůj čas věnuje i vedení pedagogických praxí studentů PedF UK. Ve škole jí největší smysl dává aktivní učení v souvislostech, využívání zkušeností žáků, spolupráce v týmu, bezpečné prostředí, kreativita a humor.


Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram