Vystudovala Pedagogickou fakultu UP Olomouc obor učitelství pro 1. stupeň. Pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ Horáčkova v Praze a také jako mentorka a lektorka vzdělávacího programu Začít spolu. Ten pro ni znamená pocit bezpečí, důvěry, respektujícího přístupu, chápání světa v souvislostech. Inspiraci čerpá na zahraničních stážích, od zkušených metodiček a od svých žáků.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram