Vystudovala obor učitelství pro mateřské školy v Ostravě. Je učitelkou a ředitelkou MŠ Čeladenská beruška a zároveň metodičku ZaS centra, které je součástí této MŠ. Věnuje se lektorování různých témat (Začít spolu, Polytechnika v MŠ, Spolupráce s rodinou, Environmentální výchova a vzdělávání v MŠ, Předčtenářská gramotnost, Portfolio dítěte atd.). S programem Začít spolu je spojená od roku 1997, a to nejprve jako rodič, jehož děti chodily do MŠ i ZŠ se ZaS. Program Začít spolu souzněl s jejím přesvědčením o přístupu k dětem i vzdělávání a přivedl ji ke změně profese. Čím déle zná a pracuje v programu Začít spolu, tím více žasne nad jeho smysluplností a nad možnostmi, jak být průvodcem dětí na jejich cestě za poznáním.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram