Vystudovala předškolní pedagogiku na Univerzitě Palackého, kde v současné době působí také jako externí vyučující. Jako ředitelka MŠ nadšeně podporuje program Začít spolu, prostřednictvím metodického centra šíří jeho principy mezi další aktéry vzdělávacího procesu. Lektorská práce je pro ni příležitostí, jak nezůstat stát na jednom místě, ale pátrat po smyslu předškolního vzdělávání, učit se od sebe navzájem, předávat své zkušenosti. "Nejkrásnější pohled je na dětskou spontánní hru – v ní je podstata přítomného žití."

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram