Vystudovala SPgŠ v Karlových Varech a školský management na UK v Praze. Pracuje jako ředitelka Mateřské školy Chomutov, je certifikovaná učitelka v programu Začít spolu. Od roku 2022 je zcela okouzlena programem Začít spolu, který jí dává velký smysl a vnímá ho jako ucelený balíček pro přirozené předškolní vzdělávání dětí dle principů RVP PV.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram