Vystudovala Střední pedagogickou školu v Litoměřicích, speciální pedagogiku na Technické univerzitě v Liberci a specializaci v pedagogice na UJEP v Ústí nad Labem. V roce 1996 se stala součástí vzdělávacího programu Začít spolu jako učitelka, která zavedla tento program na dvoutřídní vesnické MŠ. Následně se stala spoluzakladatelkou a ředitelkou jeslí, MŠ a ZŠ v Kadani. V současné době působí jako lektorka a metodička předškolního vzdělávání, jejíž srdcovou záležitostí je vzdělávací program Začít spolu. Ve své mentorské praxi se zaměřuje na strategické vedení škol a kolegiální podporu uvnitř pedagogických týmů. Úzce spolupracuje s organizací Step by Step ČR a vede metodické centrum Začít spolu pro podporu škol na Chomutovsku.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram