Denisa Denglerová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Aktuálně působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde garantuje předměty z oblasti psychologie. Výzkumně se zabývá problematikou inkluze v českém školství i společnosti, alternativními vzdělávacími programy (Hejného metoda, Začít spolu), vývojem nových testových metod, dynamickou diagnostikou a odkazem díla R. Feuersteina. Je řešitelkou či spoluřešitelkou řady výzkumných projektů (GAČR, TAČR, MŠMT, apod.). Působí jako zpravodajka výzkumných projektů TAČR a redaktorka časopisu Sociální pedagogika.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram