Darina Jirotková působí celý svůj profesní život v oboru didaktika matematiky na PedF UK. Je autorkou nebo spoluautorkou řady výukových a metodických materiálů, ucelené řady učebnic matematiky Hejného metodou pro 1. st. ZŠ, učebnic matematiky pro 6. a 7. ročník, nové metodiky řešení slovních úloh (Podpora integrace matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základních škol prostřednictvím řešení slovních úloh).  Byla členkou mnoha výzkumných týmů podílejících se na projektech realizovaných na Pedagogické fakultě. Je členkou oborové rady pro doktorská studia obor didaktika matematiky. V NPI je členkou tvůrčí pracovní skupiny pro revize RVP, oblast matematika.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram