Vystudovala Pedagogickou fakultu MU v Brně, obor speciální pedagogika. Učí na I. stupni ZŠ, působí v roli speciálního pedagoga a jako součást týmu vedení v ZŠ Mozaika, o.p.s. v Rychnově nad Kněžnou. Pracuje v programu Začít spolu (učitelka, lektorka). Baví ji společně se žáky a pedagogy hledat nové možnosti pro posun a učení každého z aktérů. Je součástí volného uskupení lektorů 4K. Být lektorem a zároveň průvodcem dětí ve škole je pro ni radost – umožňuje jí to zažívat důvěru a svobodu v partnerském prostředí.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram