Aktuálně se věnuje lektorování seminářů a workshopů, týkajících se zejména inovací ve vzdělávání, a koordinaci rozvojových projektů. Působí jako metodik a lektor CLIL. Je spoluautorkou publikace CLIL: Inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků. Na Pedagogické fakultě UK vyučuje několik kurzů pro zahraniční studenty, dále inkluzivní pedagogiku a obecnou didaktiku.  Je zapojena do pracovní skupiny MŠMT, která se věnuje implementaci reformy vzdělávání učitelů, je aktivní v Komunitě vzdělavatelů budoucích učitelů. Ve spolupráci s Učitelnicí natáčí webináře o inovativních výukových metodách.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram