Ve workshopu představíme téma Cestování pro centrum aktivit, ve kterém si ukážeme deset cest, jak propojit prostředí a principy Hejného metody s tématem. Využijeme úlohy z několika prostředí Hejného metody (např. autobus, autobusové linky, pavučiny, čtverečkovaný papír) a budeme rozvíjet dovednosti rýsování, měření a práce s daty.

Supervize a sdílení v rámci profesních skupin se stále častěji ukazuje jako velmi efektivní forma profesního rozvoje a prevence vyhoření, a to zejména u lidí působících v pomáhajících profesích. Metoda skupinové reflexe Wanda je jednou ze supervizních technik, která je vhodná zejména pro profesní skupinu učitelů.

Supervizní workshop zaměříme na prozkoumávání prožitků moci a bezmoci ve vztazích s dospělými na pracovišti. Reflexi vztahů s kolegy, nadřízenými a podřízenými považujeme za zásadní pro realizaci programu ZaS, proto nabízíme prostor pro zvýšení orientace ve svých emocích a komunikačních modelech a pokusíme se rozšířit svůj repertoár jednání.


Jak využít emoce při tvorbě třídních pravidel? Podporuje příznivé sociální a emoční klima učení? Krok za krokem si prožijeme výukovou lekci sestavenou tak, aby tvorba pravidel dávala dětem smysl. Společně si vyzkoušíme, jak pracovat s emocemi. 

Ve workshopu se dozvíte odpovědi na následující otázky:
V čem je ranní kruh důležitý pro děti?
V čem je důležitý pro učitele? 
Jak na něj? 
A jaké aktivity do něj zapojovat? 

K tomu, abyste pocítili eduScrum na vlastní kůži, nabízíme workshop, kde si aktivně zažijete některé části eduScrumu. Tento orientační workshop Vám pomůže rozhodnout se, zda je eduScrum to pravé pro vás. Workshop probíhá v angličtině. 

EduScrum je vzdělávací metoda vhodná pro výuku na 2. st. nebo SŠ. Učitel určuje obsah, koučuje a uděluje rady - rozhoduje o tom Proč a Co, žáci/studenti rozhodují o tom Jak. S eduScrumem žáci/studenti přebírají odpovědnost za vzdělávací proces, což podporuje přirozenou vnitřní motivaci, radost z učení, ale i osobní růst a lepší výsledky.

V průběhu dílny si vyzkoušíme jednu lekci s knihou. Budeme si všímat, jaké momenty a situace mohou dětem pomáhat napojit se na příběh, předvídat jeho děj, hledat odpovědi na otázky atp. Promyslíme, jak můžeme využít potenciál čteného příběhu jako východiska pro plánování. Inspirujeme se tipy na dětskou literaturu vhodnou pro nečtenáře a začínající čtenáře.


Budeme společně hledat, jak ve výuce a chodu školy vytvářet a zvědomovat si příležitosti vedoucí děti k demokratickým postojům.


Povíme si proč, co a jak dělat pro maximální naplnění podmínky individualizace ve vzdělávání ve venkovním prostředí. Ukážeme si tvoření v programu Začít spolu v centrech aktivit na školní zahradě, nebo kdekoliv venku. Na workshopu si z nabídky činností na školní zahradu vyberete přesně takovou, ve které se budete cítit dobře a která bude zdokonalovat vaše silné stránky – stejně jako to zažívají děti vzdělávané v programu Začít spolu.

Cílem workshopu je představit výsledky výzkumu programu Začít spolu. Workshop přináší detailnější vhled do jeho fungování. V části, která se zabývá srovnáním programu s tradičními typy vzdělávání, dokládá, že žáci ze ZaS tříd/škol mají srovnatelné, v některých položkách dokonce lepší výsledky než ostatní žáci. V části, která se zabývá fungováním programu, výzkum ukazuje, jaké znalosti a dovednosti program rozvíjí, a především proč je dokáže rozvíjet. V této části bude také představen koncept emočně – kognitivní infrastruktury, jež je v rámci programu budována a jež umožňuje nabývání komplexních znalostí a utváření trvalých pozitivních postojů ke vzdělávání. To se mimo jiné odráží v úspěšném rozvíjení metakognitivních znalostí.

Kontakt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram